Kohtuuhintaista sähköä kymmeniä vuosia

 

Fennovoiman ydinvoimala alkaa tuottaa kotimaista ja päästötöntä sähköä vuonna 2024. Laitos rakennetaan Pohjois-Suomeen, Pyhäjoen Hanhikivelle. Laitoksen käyttöaika on vähintään 60 vuotta. Hankkeeseen on sitoutunut kymmeniä suomalaisia energiayhtiöitä sekä teollisuus- ja palvelualan yrityksiä.

 

Lue lisää Fennovoimasta: www.fennovoima.fi/fennovoima

 

Voimaosakeyhtiö SF:n rooli

 

Suomalainen omistus kanavoituu Voimaosakeyhtiö SF:n kautta, johon myös uusilla osakkailla on mahdollisuus liittyä. Voimaosakeyhtiö SF:n omistajat saavat laitoksen valmistuttua ennustettavaa ja kohtuuhintaista sähköä. Osakkaille toimitettavan sähkön nimellishinta on laitoksen käynnistyessä alle 50 euroa megawattitunnilta. Omistajat sitoutuvat hankkeen rahoittamiseen laitoksen valmistumiseen asti. Rahoituksen määrä vastaa sovittavaa omistusosuutta.

 

Voimaosakeyhtiö SF:n toimitusjohtaja on Jussi Lehto. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Pertti Laukkanen. Muut hallituksen jäsenet ovat Kimmo Karihtala, Stefan Storholm, Jarmo Kurikka, Sakari Kallo, Sasu Valkamo, Marko Haapala, Timo Honkanen ja Risto Kantola.

 

Luotettava laitostoimittaja

 

Fennovoiman ydinvoimalan toimittaa kokenut laitostoimittaja Rosatom avaimet käteen -periaatteella. Laitostoimitus on kiinteähintainen. Laitostoimitussopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2013. Samalla tehtiin pitkäaikainen sopimus polttoaineen toimittamisesta ja osakassopimus, jolla Rosatom tuli Fennovoiman vähemmistöosakkaaksi RAOS Voima Oy:n kautta.

 

Kaikki omistajat sitoutuvat noin 25 prosentin oman pääoman ehtoiseen rahoitusosuuteen voimalahankkeen rakentamisvaiheessa. Pääoma kerätään kymmenen vuoden aikana. Kaikesta hankkeen edellyttämästä ulkoisesta rahoituksesta ja sen järjestämisestä kantaa vastuun laitostoimittaja Rosatom. Fennovoiman omistajat Voimaosakeyhtiö SF ja RAOS Voima Oy tekivät keväällä 2014 sitovan päätöksen Pyhäjoen ydinvoimalan rakentamisesta ja rahoittamisesta.

 

Turvallinen laitosmalli

 

Fennovoiman ydinvoimalan laitosteknologiaksi on valittu painevesilaitos AES-2006. Se suunnitellaan ja rakennetaan suomalaisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Hyväksynnän sille antaa Säteilyturvakeskus. Vastaavanlaisia laitoksia on tilattu eri puolille maailmaa ja sellaista rakennetaan parhaillaan Venäjällä. Pyhäjoen voimala edustaa uusinta kehitysaskelta ydinvoimaloiden VVER-teknologiassa. Suomessa kahta VVER-440-laitosyksikköä on käytetty Loviisassa turvallisesti 70 luvulta lähtien. Maailman käytössä olevista ydinvoimalaitosyksiköstä 13 prosenttia on VVER-laitoksia ja rakenteilla olevista 22 prosenttia.

 

Lisätietoja turvallisuudesta: http://www.fennovoima.fi/turvallisuus

 

Periaatepäätös ja rakentamislupahakemus

 

Valtioneuvoston vuonna 2010 myöntämän periaatepäätöksen jälkeen Fennovoiman hankkeessa tapahtui muutoksia, joten Fennovoima haki valtioneuvostolta periaatepäätöksen täydennystä. Fennovoima sai periaatepäätöksen täydennyksen valtioneuvostolta 18.9.2014, ja eduskunta hyväksyi päätöksen 5.12.2014. Fennovoima jätti rakentamislupahakemuksen valtioneuvostolle kesäkuun 2015 loppuun mennessä. Samaan aikaan Fennovoiman oli täytettävä valtioneuvoston asettama ehto, jonka mukaan vähintään 60 prosenttia omistuksesta tulee olla EU- tai EFTA-maiden toimijoilla. Rakentamislupahakemuksen käsittely on meneillään.

 

Yhteistyöhön loppusijoituksessa

 

Fennovoiman ensimmäisten ydinjätteiden loppusijoitus käynnistyy aikaisintaan 2090-luvulla. Kaikki ydinjätehuollon vaatimat kustannukset kerätään osana sähkön hintaa tulevien vuosikymmenten aikana. Työ- ja elinkeinoministeriö kannustaa suomalaisia ydinvoimayhtiöitä yhteistyöhön loppusijoituksessa. TEM:n mukaan ydinjätehuollossa on ”tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta tehdä yhteistyötä ja pyrkiä optimoituun ratkaisuun”. TEM:n suositusten mukaan Fennovoima on laatinut ydinjätehuollon kokonaissuunnitelman. Fennovoima täytti vuoden 2010 periaatepäätöksen ehdon jättämällä TEM:lle ympäristövaikutusten arvioinnin omasta loppusijoituslaitoksesta kesäkuussa 2016. Fennovoima ja Posiva julkistivat samassa yhteydessä tekemänsä 10-vuotisen palvelusopimuksen, jolla Posivan osaaminen saadaan Fennovoiman käyttöön.

Lue lisää ydinvoimasta: http://www.fennovoima.fi/ydinvoima/sahko