Miksi Fennovoima?

Voimaosakeyhtiö SF:n osakkaita yhdistää päästöttömän, vakaahintaisen ja luotettavan sähkön tarve.

Fennovoiman hankkeessa mukana olevat yritykset kuluttavat merkittävän määrän Suomen sähköstä. Voimaosakeyhtiö SF on perustettu näiden yritysten yhteiseksi holding-yhtiöksi, joka yhdessä RAOS Voiman kanssa omistaa Fennovoiman koko osakekannan. Osakkaat saavat käyttöönsä omistuksiaan vastaavan osuuden Hanhikivi 1 –laitoksen tuottamasta sähköstä.

Paikalliset sähköyhtiöt saavat kilpailuetua omasta sähkön tuotannosta

Osakkaiden enemmistön muodostavat paikalliset energiayhtiöt. Ne ovat keskeisiä toimijoita omilla talousalueillaan, missä ne palvelevat alueensa elinkeinoelämää ja kotitalouksia.

Useimmat energiayhtiöt myyvät enemmän energiaa kuin pystyvät itse tuottamaan, joten erotus ostetaan sähkömarkkinoilta. Hanhikivi 1 –laitoksen tuottama sähkö vahvistaa näiden yhtiöiden sähkönhankintaa ja antaa vakautta tiukasti kilpailluilla sähkömarkkinoilla.

Osakeyhtiöinä niiden tehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen. Monet paikalliset energiayhtiöt ovat kuntaomisteisia, joten osakkuus tukee myös kuntien taloutta. Energiayhtiöiden kautta Hanhikivi 1 -laitoksen tuottama sähkö hyödyttää valtaosaa suomalaisista. Hanhikivi 1 tuottaa tulevaisuudessa noin kymmenyksen koko Suomen sähköntarpeesta.

Suuret sähkönkäyttäjät arvostavat ennustettavaa hintaa ja saatavuutta

Fennovoiman hankkeessa mukana olevat teollisuusyritykset tarvitsevat tuotantoaan varten merkittäviä määriä sähköä. Niille tärkeintä on hyvä ennakoitavuus: tulevaisuuden investointien ja tuotannon suunnittelu on helpompaa, kun energian saanti ja hinta on varmistettu vuosiksi eteenpäin. Sähkön hinta ja saatavuus näyttelevät merkittävää roolia teollisuustuotteiden kustannuksissa.

 

Tämän vuoksi sijoitamme Fennovoimaan: