År 2007 grundade en stor mängd framstående finländska företag bolaget Voimaosakeyhtiö SF och samma år startades Fennovoimas kärnkraftsprojekt. År 2011 beslöt Fennovoima att kärnkraftverket kommer att byggas i Pyhäjoki.

 

Fennovoima stöder Finlands konkurrenskraft och ägarbolagens verksamheter. Projektet ökar Finlands självförsörjningsgrad när det gäller elproduktion och stärker försörjningstryggheten. Enligt den överenskomna tidsplanen kommer kraftverket från och med 2024 att producera el åt sina ägare till självkostnadspris. Kraftverket kommer att sysselsätta tusentals människor direkt under byggtiden och skapar varaktig efterfrågan på olika tjänster i Finland, särskilt i norra Österbotten.

 

Voimaosakeyhtiö SF agerar som ett andelslag. Delägarna får elektricitet producerat av Fennovoima till självkostnadspris i förhållande till sin ägarandel.

Bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet baserar sig på att leverera energi till delägarna samt annan där till hörande verksamhet. Bolaget äger aktier i Fennovoima Oy och kan också äga aktier i andra företag som har sin verksamhet inom tillverkning, förmedling och distribution av el och annan energi.

Styrelsen

Styrelsens ordförande är Pertti Laukkanen. Övriga styrelsemedlemmar är Kimmo Karihtala, Stefan Storholm, Jarmo Kurikka, Sakari Kallo, Sasu Valkamo, Marko Haapala, Timo Honkanen och Risto Kantola.

Verkställande direktör

Voimaosakeyhtiö SF’s verkställande direktör är Jussi Lehto.