Voimaosakeyhtiö SF

är kärnkraftsbolaget Fennovoimas ägare.

VAD?

Voimaosakeyhtiö SF är Fennovoimas finländska huvudägare. Dess delägare förenas av behovet av utsläppsfri el till ett stabilt pris.

VILKA?

Bolagets delägare är stora elanvändare: industriföretag och finländska energibolag.

Varför Fennovoima?

Delägarna får tillgång till den el som Hanhikivi 1 producerar i en mängd som motsvarar deras ägarandel.

INHEMSK ENERGI FRÅN PYHÄJOKI

Kärnkraftverket Hanhikivi 1 byggs för att producera pålitlig och inhemsk el i alla väder. Anläggningens driftlivslängd är minst 60 år. Kärnenergi är utsläppsfri baskraft till ett stabilt pris. Projektet Hanhikivi 1 har stor positiv inverkan på hela Finlands ekonomi.

1

FENNOVOIMA BYGGER SITT KÄRNKRAFTVERK HANHIKIVI 1 I PYHÄJOKI, I NORRA ÖSTERBOTTEN.

2

DELÄGARNA FÖRENAS AV ETT BEHOV AV PÅLITLIG OCH UTSLÄPPSFRI EL TILL ETT STABILT PRIS.

3

DEN EL SOM ANLÄGGNINGEN PRODUCERAR KAN TÄCKA EN TIONDEL AV DET ÅRLIGA ELBEHOVET I FINLAND.