Bolag

Voimaosakeyhtiö SF är Fennovoimas finländska huvudägare med en ägarandel på 66 procent. Bolagets verkställande direktör är Jussi Lehto.

Ordförande i bolagets styrelse är Timo Honkanen, vice ordförande är Matti Suurnäkki och ordinarie ledamöter är Marko Haapala, Henri Hätönen, Tero Karhumäki, Jarmo Kurikka, Jukka Toivonen, Stefan Storholm och Sasu Valkamo.
 

Mission, vision och värderingar

 

Mission

Att producera utsläppsfri, rimligt prissatt och stabil el till delägarna i bolaget.
 

Vision

Voimaosakeyhtiö SF är en stabil och kunnig ägare, som möjliggör byggande och idrifttagning av Fennovoimas säkra, pålitliga och effektiva kärnkraftverk Hanhikivi 1.
 

Värderingar

Voimaosakeyhtiö SF:s värderingar är:

 

Etiska verksamhetsprinciper

Läs mera

 

Ta kontakt


Voimaosakeyhtiö SF
Sundholmsplatsen 1,
00180 Helsingfors

Jussi Lehto
Verkställande direktör
Tfn +358 50 559 1815
namn.efternamn@voimaosakeyhtio.fi
Akke Kuusela
SVP, Finance and Administration
Tfn. 040 715 4440
namn.efternamn@voimaosakeyhtio.fi
Ari Asikainen
VP, Technical LO
Tfn. 044 244 8909
namn.efternamn@voimaosakeyhtio.fi