Varför Fennovoima?

Voimaosakeyhtiö SF:s delägare förenas av behovet av utsläppsfri och pålitlig el till ett stabilt pris.

De företag som deltar i Fennovoimas projekt står för en betydande andel av elförbrukningen i Finland. Voimaosakeyhtiö SF har grundats som ett gemensamt holdingbolag för dessa företag och äger tillsammans med RAOS Voima hela aktiestocken i Fennovoima. Delägarna får tillgång till den el som anläggningen Hanhikivi 1 producerar i en mängd som motsvarar deras ägarandel.

DEN EGNA ELPRODUKTIONEN GER DE LOKALA ELBOLAGEN EN KONKURRENSFÖRDEL

Lokala energibolag utgör en majoritet av delägarna. De är viktiga aktörer inom sina ekonomiska regioner, där de betjänar näringslivet och hushållen i området.
De flesta energibolag säljer mer energi än de själva klarar av att producera, och differensen köps då på elmarknaden. Elen som produceras vid anläggningen Hanhikivi 1 stärker dessa bolags elanskaffning och ger stabilitet i den hårda konkurrensen på elmarknaden.

Bolagen har i egenskap av aktiebolag i uppgift att vara vinstgivande för sina ägare. Många lokala energibolag ägs av kommuner, vilket innebär att delägarskapet även stöder kommunernas ekonomi. Genom energibolagen kommer den el som anläggningen Hanhikivi 1 producerar merparten av finländarna till nytta. Hanhikivi 1 kommer i framtiden att producera ungefär en tiondel av elbehovet i hela Finland.

STORA ELANVÄNDARE SÄTTER VÄRDE PÅ ATT PRISET OCH TILLGÅNGEN KAN FÖRUTSES

De industriföretag som deltar i Fennovoimas projekt behöver ansenliga mängder el för sin produktion. Det viktigaste för dem är god förutsebarhet: det är lättare att planera framtida investeringar och produktionen när tillgången och priset på energi har säkrats i åratal framöver. Elpriset och tillgången på el spelar en viktig roll i kostnaderna för industriprodukter.

DÄRFÖR INVESTERAR VI I FENNOVOIMA: