VSF seuraa tilanteen kehittymistä Ukrainassa

28.02.2022

Kansainvälinen tilanne on viime päivien aikana heikentynyt ja merkittävä aseellinen konflikti Euroopassa on nyt todellisuutta. Olemme luonnollisesti syvästi pahoillamme Ukrainan tapahtumista. Alueella on myös paljon Fennovoiman Hanhikivi 1 -projektin työntekijöiden läheisiä ja olemme huolissamme heidän tilanteestaan.

Tapahtumien seurausten arviointi VSF:n kannalta on hyvin monimutkainen juridinen sekä taloudellinen prosessi ja siihen liittyy olennaisesti se, kuinka EU ja Suomi reagoivat Ukrainan tilanteen edetessä. Ulko- ja turvallisuuspoliittisten näkökantojen lisäksi VSF analysoi tilannetta erityisesti osakkaidensa kannalta. Yhtälöön liittyy myös kansallinen ilmastopolitiikka, sillä Hanhikivi 1 on yksi olennainen osatekijä hallituksen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Seuraamme erittäin tarkoin tilanteen kehitystä ja arvioimme lähiviikkoina kaikkia mahdollisia seurauksia VSF:n ja sen osakkaiden näkökulmasta.

« »